Вианд ЕАД се радва на успехите на своите клиенти. Горди сме да споделим, че ферма Боерикс, която храни своите животни с пълноценните комбинирани фуражи на Вианд ЕАД, е заела първо място по млечност на породата крави Симентал у нас, като средната лактационна млечност е била 8500 л. Най-високата млечност е също във фермата на Боерикс – 11400 л от една крава. Това става ясно след среща на асоциацията на породата Симентал в България. Това са отлични показатели на тази ферма, която храни своите крави с пълноценните комбинирани фуражи на Вианд. Горди сме от професионализма на нашите специалистите по хранене в лицето на Мирослав Тенчев, който е на най-високо ниво. Той обслужва нашите клиенти в областта на преживното животновъдство.