Четвъртък, 02 Декември 2021

„Вианд“ ЕАД получи 43 912,80 лв. подпомагане от Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия.

Петък, 25 Октомври 2019

Разгледайте Търгово предложение от „ВИАНД“ ЕАД към останалите акционери на „Свинекомплекс Николово“ АД

Търгов предложител: Вианд ЕАД

Инвестиционен посредник: Карол АД

Дружество обект: Свинекомплекс Николово АД

Цена: 0.930 лв. за 1 акция

Начална дата за приемане: 28.10.2019 г.

Крайна дата за приемане на Търговото предложение: 25.11.2019 г.